Politica de confidențialitate

1. GENERAL

TF CIARDA S.R.L. este responsabilă pentru toate prelucrările datelor cu caracter personal utilizate pe acest site web. În aplicarea Legii privind protecția confidențialității, TF CIARDA S.R.L. va fi considerat drept „operator de prelucrare”.
Prin utilizarea diferitelor servicii furnizate de TF CIARDA S.R.L. pe acest site web, vizitatorii sunt considerați în mod explicit că acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le furnizează și această Declarație online de protecție a confidențialității.

2. DEFINIȚII

Operator: entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum se prevede la art. 1.

Website: site-ul web pe care ați trimis datele dvs. personale. Puteți consulta acest lucru la www.senseball.ro

Utilizator, dvs., al dvs.: toate persoanele fizice care trimit unul sau mai multe articole de date cu caracter personal pe site.

Utilizare interactivă: orice utilizare a site-ului web prin care vă trimiteți în mod activ datele personale pe site, printr-un formular electronic pe care l-ați completat sau nu.

Utilizare non-interactivă: orice utilizare care nu poate fi considerată interactivă.

Terț: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică sau orice alt organism, care nu este Utilizatorul, sau Operatorul, sau persoanele autorizate sub autoritatea directă a Operatorului pentru prelucrarea datelor.

Furnizori externi de servicii: furnizori de servicii pe care operatorul le folosește pentru a livra bunuri și servicii. Sunt incluse, printre altele, agențiile de colectare, furnizorii de servicii de plată sau emitenții de e-mailuri sau buletine informative.

Legea privind protecția datelor cu caracter personal: Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

3. INFORMAȚII DE CONTACT ȘI DETALIILE OPERATORULUI DE PRELUCRARE

Site-ul web aparține și este administrat de TF CIARDA S.R.L., Website: www.senseball.ro, Adresă de e-mail: contact@senseball.ro, Telefon: 0721.220.944, Înregistrare ORC: J35/2139/2020, Adresa sediului central: Timişoara, str. Deliu Petroiu nr. 4, scara B, ap. 10, România, Cod de identificare fiscală RO 42882378.

Puteți contacta Operatorul prin oricare dintre următoarele mijloace:

Telefon: 0721.220.944

E-mail: contact@senseball.ro

4. DATE PRELUCRATE

4.1 UTILIZARE NON-INTERACTIVĂ

În cazul unei simple utilizări neinteractive a acestui site web, nu sunt prelucrate date cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

4.2 UTILIZARE INTERACTIVĂ

În cazul utilizării interactive a site-ului web, cum ar fi atunci când se creează un profil, datele personale transmise de utilizator în timpul procedurii de înregistrare sunt prelucrate. Aceste date personale cuprind următoarele elemente, în funcție de serviciul solicitat de Utilizator:

◦ nume
◦ prenume
◦ adresă
◦ detalii de contact
◦ numărul de telefon și / sau
◦ numar de telefon mobil
◦ adresa de e-mail

Datele menționate mai sus pot fi, de asemenea, colectate prin profilul Facebook al utilizatorului, cu condiția ca acesta să fi autorizat operatorul.

Prin utilizarea interactivă a acestui site web, utilizatorul autorizează în mod explicit prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le-a transmis.

4.3 COOKIES

Folosim „cookie-uri” atât în ​​contextul utilizării interactive, cât și non-interactive a acestui site web. Aceste cookie-uri înregistrează în general informațiile referitoare la navigarea dvs. pe site (paginile vizitate, data și ora consultării, criteriile de căutare utilizate etc.).

Printre altele, aceste date permit site-ului web să recunoască vizitatorul în timpul vizitelor ulterioare, să propună conținut adecvat și să plaseze comenzi online. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor modificând setările referitoare la cookie-urile din meniul de configurare al browserului dvs. Cu toate acestea, dacă faceți acest lucru, nu veți putea plasa comenzi online.

5. SCOPUL PRELUCRĂRII

În cazul utilizării interactive a site-ului web – atunci când solicită informații online sau plasează o comandă online -, operatorul, prin intermediul acestui site web, prelucrează datele personale primite în următoarele scopuri:

◦ să comunice cu dvs.;
◦ să proceseze comanda pe care ați plasat-o;
◦ pentru a gestiona datele despre clienți sau furnizori;
◦ pentru a furniza serviciul dorit.

6. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

În funcție de scopul prelucrării și de imperativele aferente, datele personale prelucrate pot fi comunicate următorilor destinatari:

◦ vizitatorul;
◦ furnizori externi de servicii, în scopul procesării comenzii dvs.;
◦ furnizori externi de servicii, în scopul realizării de marketing pentru TF CIARDA S.R.L.

7. DREPTUL DE ACCES ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA DATELOR PERSONALE

Aveți întotdeauna dreptul să verificaţi următoarele:

◦ dacă datele dvs. personale sunt sau nu prelucrate;
◦ scopurile specifice ale acestei prelucrări;
◦ categoriile de date la care este legată această prelucrare; și
◦ categorii de destinatari cărora li se furnizează aceste date.

Dacă Utilizatorul solicită acest lucru, acesta poate fi informat cu privire la datele procesate într-un mod ușor de înțeles, precum și toate informațiile disponibile referitoare la originea acestor date.

Utilizatorul are, de asemenea, dreptul de a contribui în mod liber la îmbunătățirea tuturor datelor personale care îl privesc.

Utilizatorul are dreptul să se opună continuării prelucrării datelor cu caracter personal. Dacă opoziția privește datele cu caracter personal utilizate în scopuri de marketing direct, utilizatorul se poate opune în mod liber și fără justificare.

Pentru a-și exercita unul sau mai multe drepturi în temeiul prezentului articol, Utilizatorul trebuie să trimită operatorului o cerere semnată și datată. Informațiile sunt comunicate Utilizatorului imediat și cel târziu în termen de patruzeci și cinci de zile de la primirea cererii.

8. ARHIVAREA

În conformitate cu cerințele contabile în vigoare, operatorul va fi ținut să arhiveze contractul încheiat și să îl salveze pe toată perioada de depozitare obligatorie. Vizitatorul nu poate consulta contractul arhivat.

9. PLUG-INS SOCIALE

9.1 PLUG-IN FACEBOOK

Pe site-ul său web, operatorul folosește plug-inuri sociale ale rețelei sociale facebook.com („Facebook”). Aceste pluginuri sunt indicate printr-un logo Facebook. Dacă utilizatorul vizitează site-ul web care include un astfel de plug-in, browserul utilizatorului stabilește o conexiune directă cu serverele Facebook. Conținutul pluginului este transmis direct de Facebook către browser.

După integrarea plug-in-ului pe site-ul web, Facebook primește informațiile solicitate de Utilizator pe pagina corespunzătoare. Dacă Utilizatorul are un cont Facebook și este conectat la Facebook, Facebook poate asocia vizita Utilizatorului la pagina în cauză, precum și utilizarea pluginului de pe această pagină (de exemplu, un clic pe butonul „Apreciază”) pe contul de Facebook al utilizatorului. Obiectivul și domeniul de aplicare al colectării datelor, continuarea procesării acestora și utilizarea acestor date, precum și drepturile corespunzătoare ale Utilizatorului și opțiunile de setare pentru protecția vieții private/a datelor cu caracter personal sunt definite exclusiv de Facebook. Facebook este, de asemenea, exclusiv responsabil pentru prelucrarea acestor date.

Dacă Utilizatorul nu dorește ca Facebook să colecteze aceste date în modul stabilit mai sus, trebuie să se deconecteze de la Facebook înainte de a vizita site-ul web.

9.2 PLUG-IN GOOGLE

Pe site-ul său web, controlorul folosește pluginuri sociale Google. Puteți recunoaște butonul după semnul „+1”. Dacă utilizatorul vizitează site-ul web care include un astfel de plug-in, browserul utilizatorului stabilește o conexiune directă cu serverele Google. Conținutul pluginului este transmis direct de Google către browser.

După integrarea plug-in-ului pe site-ul web, Google primește informațiile solicitate de utilizator pe pagina corespunzătoare. Dacă utilizatorul este conectat la Google, Google poate asocia vizita utilizatorului la pagina în cauză, precum și utilizarea plug-in-ului de pe această pagină (de exemplu, un clic pe butonul „Apreciază”) la contul Google al utilizatorului. Obiectivul și domeniul de aplicare al colectării datelor, continuarea procesării acestora și utilizarea acestor date, precum și drepturile corespunzătoare ale Utilizatorului și opțiunile de setare pentru protecția vieții private sunt definite exclusiv de Google. Google este, de asemenea, exclusiv responsabil pentru prelucrarea acestor date.

Dacă Utilizatorul nu dorește ca Google să colecteze aceste date în modul stabilit mai sus, trebuie să se deconecteze de la Google Plus înainte de a vizita site-ul web.