Politica de retur

Dreptul de retragere

Utilizatorul are dreptul de a-și exercita dreptul de retragere în termen de 14 zile de la data intrării în posesia articolului.

Pentru a produce efecte, informarea de retragere trebuie transmisă către Furnizor, la adresa de email contact@senseball.ro, până la expirarea perioadei de retragere de 14 zile.

Informarea de retragere se poate face fie prin formularul de retragere prevăzut în anexă la OUG 34/2014, fie printr-o declarație scrisă neechivocă de retragere transmisă prin email Furnizorului.

Ca și consecință a retragerii, Furnizorul va rambursa prețul încasat, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că a fost aleasă de Utilizator altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de Furnizor, nu mai târziu de 14 zile de la data la care acesta este informat cu privire la decizia utilizatorului de a se retrage din contract, cu condiția ca articolul să fi fost returnat (conform celor de mai jos). La rambursare se va folosi aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care utilizatorul şi-a exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Pentru rambursare, articolul va fi returnat prin curier la adresa Furnizorului (inscripţionată pe ambalajul/plicul în care s-a livrat produsul), fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care a fost comunicată retragerea. Termenul este respectat dacă articolul este trimis înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Rambursarea prețului va fi amânată până la data la care articolul este primit înapoi de Furnizor. Costurile pentru returnarea articolului sunt suportate de Utilizator.
Utilizatorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii articolului care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării acestuia. Este convenit în mod expres între părțile contractante că faptul de a fi modificat articolul sau de a fi umflat mingea sau faptul de a fi testat mai multe mingi în cazul unei achiziții multiple, va fi întotdeauna considerat ca o altă manipulare decât aceea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile sau utilizarea corectă a articolului. În acest caz, Furnizorul este autorizat să deducă o compensație echitabilă din suma returnabilă.

Absența dreptului de retragere

Utilizatorii aflaţi în oricare dintre următoarele situații nu au dreptul de retragere:

◦ Achiziție făcută de o persoană juridică sau de altă persoană care, conform legii române, nu are calitatea de consumator;
◦ Achiziție făcută de o asociație sportivă sau orice altă structură echivalentă;
◦ Achiziționarea a șase articole (sau mai multe), într-una sau mai multe comenzi într-o perioadă mai mică de o lună începând cu prima achiziție a seriei (consumatorii care doresc să cumpere șase sau mai multe articole păstrându-și dreptul la retragere trebuie să contacteze furnizorul prin email pentru a plasa o comandă cu statut special).