Termeni și condiții

„Termeni şi condiţii generale de vânzare”:

1. Introducere

Termenii și condițiile speciale ale fiecărei vânzări (descriere, preț, modalități etc.), acești termeni și condiții generale de vânzare, condițiile generale de utilizare a site-ului și declarația de confidențialitate, cuprind cadrul contractual aplicabil tuturor vânzărilor care au loc pe site (vezi definițiile de mai jos). Anulează și substituie orice altă comunicare anterioară.

Este important să citiți, să înțelegeți și să acceptați fiecare dintre termenii de mai jos, întrucât toate vânzările care au loc pe site fac obiectul aplicării cadrului contractual și, în special, a acestor termeni și condiții generale de vânzare. Dacă dvs. (denumit și „utilizatorul”) nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu continuați să cumpărați.

Prezenta introducere face parte integrantă din termenii și condițiile generale care guvernează vânzările.

2. Scopul vânzării

Pe site-ul său (www.senseball.ro sau orice altă adresă URL care o poate înlocui), Furnizorul vinde o metodă de instruire, pe de o parte implicând o parte teoretică sub formă de învățare la distanță (video practic), iar pe de altă parte, exerciții practice bazate pe echipamente special create pentru această metodă constând dintr-o minge de o dimensiune specifică atașată la un șnur reglabil ținut în mână cu ajutorul unui mâner special conceput. Echipamentul în cauză este denumit în continuare „Articol”.

„Furnizorul” va fi înțeles ca: Denumirea comercială: TF CIARDA S.R.L., Website: www.senseball.ro, Adresă de e-mail: contact@senseball.ro, Telefon: 0721220944, Adresa sediului central: Timişoara, str. Deliu Petroiu nr. 4, scara B, ap. 10, România, Cod de identificare fiscală RO42882378, Înregistrare ORC: J35/2139/2020.

3. Utilizatorul

Utilizatorul declară că are capacitate legală şi consimţământ deplin, precum şi că are cel puțin 18 ani în ziua plasării comenzii.

Utilizatorul se angajează să furnizeze informații, în conformitate cu acești Termeni și condiții generale de vânzare, care sunt exacte, corecte și actualizate.

Utilizatorul este deținătorul cardului bancar sau al contului bancar cu care va efectua plata pentru articolele comandate sau confirmă că a fost autorizat în mod corespunzător de către titularul acestora.

4. Cum se plasează o comandă

4.1. A comanda

Toate comenzile plasate pe site urmează etape diferite: fiecare etapă este validată succesiv făcând clic pe pictograma de confirmare.

Procesul de comandă urmează o cale logică, transparentă, afișată utilizatorului printr-o proiectare și grafică adecvată a paginii.

Când Utilizatorul face clic pe o pictogramă a cărei formulare sau prezentare implică un angajament de înțeles de către orice Utilizator, acesta va deveni obligat prin clic. Acesta este, de exemplu, cazul pictogramelor intitulate „Confirmare”, „Plată” sau oricărei alte denumiri similare.

Procesul de comandă permite corectarea erorilor, precum și identificarea limbilor în care poate fi încheiat contractul atunci când sunt disponibile mai multe limbi.

Procesul de comandă permite înțelegerea cu ușurință a mijloacelor de plată acceptate, a metodelor de expediere propuse și a costurilor implicate.

4.2. Confirmarea comenzii utilizatorului

Furnizorul își rezervă dreptul de a nu valida comanda, în special în următoarele circumstanțe:

◦ Dacă articolul nu este în stoc.
◦ În cazul refuzului de a valida plata de către emitentul cardului bancar utilizat de Utilizator sau în caz de fraudă sau suspiciune rezonabilă de fraudă.
◦ În cazul plății prin transfer bancar, dacă plata nu a fost primită în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii prin mijloace de transmitere la distanță (inclusiv electronice).
◦ În cazul unei comenzi mari plasate de un singur utilizator sau către o destinație la o singură adresă de livrare.
◦ În caz de abuz al dreptului de retragere al utilizatorului la care are dreptul în termenii și condițiile prezente, în cazul mai multor comenzi anterioare.

În astfel de circumstanțe, comanda nu va fi validată și nu va fi încheiat contractul. Sumele plătite de Utilizator, dacă există, vor fi rambursate integral, iar contractul de vânzare și toate obligațiile care decurg din acesta pentru Furnizor vor fi anulate.

4.3. E-mail de confirmare

Furnizorul este obligat de comanda plasată de Utilizator odată ce sistemul a trimis confirmare de primire confirmând acceptarea comenzii. Acest e-mail de confirmare stabilește detaliile comenzii.

Utilizatorul se obligă să păstreze o copie a acestui e-mail de confirmare, fie prin imprimarea acestuia, fie prin salvarea acestuia pe un suport durabil.

5. Valabilitate și dovadă a comenzii

Fără a aduce atingere altei dovezi scrise sau tuturor dovezilor salvate pe un alt suport durabil la care utilizatorul va avea acces, este agreat de ambele părţi (utilizator şi furnizor) că înregistrările computerizate, salvate pe sistemele informatice ale furnizorului sau gazda acestuia, pot fi confirmate ca dovadă a comunicărilor, conținutul comenzilor, data acestora și plățile efectuate între părțile contractante.

Suportul durabil se înțelege ca fiind orice instrument care permite consumatorului sau societăţii comerciale să stocheze informații adresate personal acestuia într-un mod care să permită accesul ulterior la acesta pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor acestor informații și care permite reproducere identică a informațiilor stocate.

6. Ofertă și preț

Toate articolele de pe site sunt descrise cu bună-credință și cât mai exact posibil.

Ofertele și prețurile sunt exprimate în lei și sunt valabile numai la data plasării comenzii. Acestea pot fi schimbate în orice moment fără notificare prealabilă.

Doar prețul menționat pe site va prevala între părțile contractante. Prețurile indicate la sfârșitul procesului de comandă sunt prețurile totale, inclusiv taxele, precum și orice costuri de expediere și alte posibile taxe.

Cu toate acestea, având în vedere cantitatea mare de date care apar pe site, unele pot fi inexacte și, dacă prețul declarat este în mod clar greșit, utilizatorul nu poate cere ca vânzarea să fie încheiată la un preț atât de eronat.

Imaginile care apar pe Site nu sunt contractuale și au ca unic scop ilustrarea Site-ului. Prin urmare, articolul poate diferi de imagini.

7. Expediere

7.1 Mijloace de expediere și condiții de livrare

Din momentul confirmării comenzii, Furnizorul va depune toate eforturile pentru a expedia articolele la adresa de livrare furnizată în timpul procesului de comandă.

Detaliile de expediere (tarifele și termenele de livrare) vor fi furnizate la plasarea comenzii (sau sunt disponibile pe site-ul transportatorului dacă instrumentul de urmărire a fost activat de către Furnizor pentru această comandă). Termenii de livrare specificaţi nu sunt obligatorii. Ei corespund termenilor medii obișnuiți pentru procesare și expediere și nu ar trebui să depășească treizeci de zile.

Cu toate acestea, în cazul în care, din orice motiv, Furnizorul nu poate respecta termenul maxim de treizeci de zile, Utilizatorul poate instrui Furnizorul, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau în scris pe un alt suport durabil, să efectueze livrarea într-un termen reprezentând o perioadă suplimentară rezonabilă. În cazul nerespectării de către Furnizor a acestei cereri, Utilizatorul poate rezilia contractul de vânzare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau în scris pe un alt suport durabil. În aceste condiții, Furnizorul va fi obligat să ramburseze Utilizatorului, fără întârzieri excesive, toate sumele plătite de acesta prin contractul de vânzare.

Utilizatorul nu se poate aștepta să primească nicio despăgubire și niciun fel de dobândă pe baza anulării unei comenzi din cauza eșecului de livrare în termenul stabilit aici.

7.2. Riscul livrării articolului

Toate riscurile de pierdere sau deteriorare a articolelor sunt transferate către Utilizator odată cu primirea de acesta a articolelor, adică atunci când el sau un terț desemnat de el, altul decât transportatorul/curierul, intră fizic în posesia acestor articole.

8. Dreptul de retragere

Utilizatorul are dreptul de a-și exercita dreptul de retragere în termen de 14 zile de la data intrării în posesia articolului.

Pentru a produce efecte, informarea de retragere trebuie transmisă către Furnizor, la adresa de email contact@senseball.ro, până la expirarea perioadei de retragere de 14 zile.

Informarea de retragere se poate face fie prin formularul de retragere prevăzut în anexă la OUG 34/2014, fie printr-o declarație scrisă neechivocă de retragere transmisă prin email Furnizorului.

Ca și consecință a retragerii, Furnizorul va rambursa prețul încasat, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că a fost aleasă de Utilizator altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de Furnizor, nu mai târziu de 14 zile de la data la care acesta este informat cu privire la decizia utilizatorului de a se retrage din contract, cu condiția ca articolul să fi fost returnat (conform celor de mai jos). La rambursare se va folosi aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care utilizatorul şi-a exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

Pentru rambursare, articolul va fi returnat prin curier la adresa Furnizorului (inscripţionată pe ambalajul/plicul în care s-a livrat produsul), fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care a fost comunicată retragerea. Termenul este respectat dacă articolul este trimis înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Rambursarea prețului va fi amânată până la data la care articolul este primit înapoi de Furnizor. Costurile pentru returnarea articolului sunt suportate de Utilizator.
Utilizatorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii articolului care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării acestuia. Este convenit în mod expres între părțile contractante că faptul de a fi modificat articolul sau de a fi umflat mingea sau faptul de a fi testat mai multe mingi în cazul unei achiziții multiple, va fi întotdeauna considerat ca o altă manipulare decât aceea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile sau utilizarea corectă a articolului. În acest caz, Furnizorul este autorizat să deducă o compensație echitabilă din suma returnabilă.

9. Absența dreptului de retragere

Utilizatorii aflaţi în oricare dintre următoarele situații nu au dreptul de retragere:

◦ Achiziție făcută de o persoană juridică sau de altă persoană care, conform legii române, nu are calitatea de consumator;
◦ Achiziție făcută de o asociație sportivă sau orice altă structură echivalentă;
◦ Achiziționarea a șase articole (sau mai multe), într-una sau mai multe comenzi într-o perioadă mai mică de o lună începând cu prima achiziție a seriei (consumatorii care doresc să cumpere șase sau mai multe articole păstrându-și dreptul la retragere trebuie să contacteze furnizorul prin email pentru a plasa o comandă cu statut special).

10. Responsabilitatea furnizorului

Utilizatorul este informat că responsabilitatea Furnizorului, indiferent de natura prejudiciului, va fi, în orice caz, limitată la valoarea comenzii, excluzând taxele de livrare și TVA.

Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza o comandă, fără ca răspunderea sa să fie angajată în acest sens, datorită, cu titlu de exemplu, dar nu limitativ, comunicării datelor în mod clar eronate, neplată sau autorizație refuzată de către instituția financiară a utilizatorului a unui număr anormal de mare de articole, etc …

Utilizatorul este informat prin prezenta că articolele sunt importate din Belgia şi sunt conforme cu legislația belgiană şi română actuală. Furnizorul nu va fi tras la răspundere în cazul nerespectării reglementărilor din alte țări.

Răspunderea Furnizorului nu este angajată dacă încălcarea contractului de vânzare sau executarea necorespunzătoare a acestuia se datorează Utilizatorului, unui eveniment imprevizibil și insurmontabil sau a unei terțe părți.

Utilizarea articolului într-un mod care nu respectă notificarea însoțitoare sau fără a lua în considerare avertismentele de siguranță nu poate da naștere niciodată responsabilității Furnizorului.

11. Asigurarea plății, arhivarea contractului și protecția datelor

Operaţiunea de cumpărare a site-ului este deservită de un sistem securizat [criptare SSL].

Contractele încheiate prin intermediul site-ului furnizorului nu sunt arhivate de furnizor.

Colectarea și utilizarea datelor personale ale Utilizatorului efectuate de Furnizor pe Site se efectuează în conformitate cu politica de confidențialitate accesibilă făcând clic pe fila Politica de confidențialitate existentă pe pagina site-ului.

12. Garanții

Produsele beneficiază de garanţie, conform prevederilor legale în domeniul vânzării produselor şi garanţiile asociate acestora.

13. Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site este protejat de drepturi de proprietate intelectuală. În acest sens, utilizatorul se angajează să se familiarizeze cu termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului.

14. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre prevederile Termenilor și condițiilor generale de vânzare este invalidată din orice motiv, părțile contractante sunt de acord că celelalte vor rămâne pe deplin aplicabile.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții generale de vânzare în orice moment. În orice caz, cu excepția oricărei dispoziții legale contrare, contractul de vânzare va fi guvernat de Termenii și condițiile generale de vânzare în vigoare la momentul comenzii.

Utilizatorul poate contacta Furnizorul pentru toate revendicările referitoare la Site, scriind la adresa de email stabilită în antet.

Toate relațiile contractuale în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale de Vânzare între Furnizor și Utilizator vor fi supuse legislației române.

Orice litigiu care poate rezulta din validitatea, interpretarea, implementarea sau neimplementarea, întreruperea sau încetarea acestor Termeni și condiții generale de vânzare vor fi reglementate exclusiv de legislația română și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din Timişoara, pentru orice tip de procedură.

„Termeni şi condiţii generale de utilizare a site-ului”:

Serviciul pe care îl vizitați și / sau, în general, serviciul societății informaționale în care este încorporat acest text (în continuare „Serviciul”) este guvernat de termenii și condițiile generale de utilizare. Acest text reproduce termenii și condițiile generale de utilizare, pe care le acceptați utilizând Serviciul. Mai mult, dacă plasați o comandă, trebuie să confirmați termenii și condițiile generale de vânzare.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, textul se referă la politica de confidențialitate.

1. Notificare legală a serviciului

Serviciul este editat de „Furnizor”, înțeles ca: Denumirea comercială: TF CIARDA S.R.L., Website: www.senseball.ro, Adresă de e-mail: contact@senseball.ro, Telefon: 0721220944, Înregistrare ORC: J35/2139/2020, Adresa sediului central: Timişoara, str. Deliu Petroiu nr. 4, scara B, ap. 10, România, Cod de identificare fiscală RO 42882378.

2. Scopul serviciului și termenii și condițiile generale

Serviciul constă în vânzarea unei metode de instruire, pe de o parte implicând o parte teoretică sub formă de învățare la distanță (video practic), iar pe de altă parte exerciții practice bazate pe echipamente speciale create pentru această metodă constând dintr-o minge de dimensiune specifică atașată la un șnur reglabil ținut în mână cu ajutorul unui mâner special conceput. Echipamentul în cauză este denumit în continuare „Articol”.

Scopul acestor Termeni și condiții generale de utilizare este de a stabili dispozițiile aplicabile tuturor utilizărilor Serviciului, în special accesului la Serviciu și utilizarea acestuia de către un utilizator (în continuare „Utilizatorul”).

Utilizarea Serviciului implică acceptarea fără rezerve a Termenilor și Condițiilor generale de utilizare. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă Termenii și condițiile generale de utilizare, acesta nu poate utiliza Serviciul și are opțiunea de a părăsi Serviciul imediat.

3. Condiții și mijloace de acces la serviciu

3.1. Acces

Furnizorul va depune toate eforturile posibile pentru a menține serviciul accesibil 24/7.

Furnizorul își rezervă dreptul de a întrerupe, suspenda temporar sau modifica fără notificare accesul la întregul Serviciu sau la o parte a acestuia, pentru a asigura întreținerea acestuia, actualizarea acestuia sau pentru orice alt motiv, în special tehnic, fără ca astfel de manevre să implice vreo obligație sau despăgubire.

3.2. Obligațiile utilizatorului

Prin accesarea, vizitarea sau utilizarea Serviciului, Utilizatorul garantează și certifică că:

◦ are capacitatea legală de a accepta Termenii și condițiile generale de utilizare și politica de confidențialitate, precum și termenii și condițiile generale de vânzare în cazul în care decide să facă o comandă;
◦ a citit și a aprobat acești Termeni și condiții generale de utilizare și politica de confidențialitate;
◦ va fi responsabil pentru orice utilizare a Serviciului de către el sau de către oricine își folosește parola.

3.3. Interzicerea utilizării ilegale sau ilicite

Utilizatorul este informat că toate legile și reglementările actuale sunt aplicabile şi în ceea ce priveşte internetul.

Utilizatorul certifică faptul că nu va utiliza Serviciul în scopuri ilegale sau interzise de lege sau de Termenii și condițiile generale de utilizare.

Fără limitare, utilizatorul nu trebuie în niciun caz:

◦ să intercepteze sau să încerce să intercepteze e-mailurile sau orice altă comunicare privată care nu i se adresează;
◦ să folosească orice mijloace care ar putea limita utilizarea pașnică a Serviciului de către o terță parte;
◦ să trimită poștă electronică altor utilizatori ai internetului, din orice alt motiv decât o comunicare individuală și, în special, să utilizeze Serviciul ca instrument de comunicare în masă pentru a comunica un mesaj cu caracter general și nesolicitat de către destinatari;
◦ să se prezinte ca angajat, agent sau mandatar al Furnizorului;
◦ să utilizeze toate sau o parte din datele furnizate și colectate de Serviciu în orice scop comercial.

În funcție de statul său de origine, utilizatorul poate fi supus și unor reglementări speciale pe care se angajează să le constate și să le respecte.

4. Garanție și responsabilitate

Serviciul și conținutul său sunt furnizate în „stare”, „așa cum sunt” și fără nicio garanție expresă sau implicită în ceea ce privește condițiile de utilizare și / sau disponibilitatea lor.

4.1. Calitatea informațiilor și a conținutului

Furnizorul are obligaţie de diligenţă; nu poartă nicio obligație de rezultat de niciun fel.

În general, Furnizorul nu garantează integralitatea, exhaustivitatea, acuratețea, legitimitatea, fiabilitatea sau disponibilitatea conținutului și informațiilor serviciilor oferite. Acesta va implementa toate mijloacele disponibile pentru a oferi utilizatorilor un conținut de calitate, dar nu poate accepta, în niciun caz, nicio responsabilitate pentru orice consecință, rezultând în special din utilizarea serviciilor sale de către utilizatori sau rezultate din informațiile emise prin intermediul acestor servicii. Aceste informații sunt sub responsabilitatea fiecărui Utilizator care le furnizează, definirea parametrilor, modificarea și controlul acestora.

4.2. Securitate / acces

Furnizorul depune eforturi rezonabile și cu diligența necesară pentru a menține securitatea operațională și integritatea Serviciului adoptând măsuri de securitate adecvate naturii datelor și riscurilor inerente activității sale. Cu toate acestea, mulți factori în afara controlului Furnizorului pot interfera cu funcționarea Serviciului. Prin urmare, Furnizorul nu garantează accesul continuu, neîntrerupt sau sigur la Serviciile sale. În mod corelativ, Furnizorul de servicii nu poate fi în niciun caz responsabil pentru o întrerupere a accesului la Serviciu și a consecințelor care pot apărea din aceasta.

Furnizorul nu poate fi niciodată tras la răspundere pentru orice daune (directe sau indirecte) sau incidente temporare sau permanente care ar putea fi cauzate datelor sau hardware-ului computerului Utilizatorului la accesarea Serviciului sau, în general, în timpul transmiterii pe dispozitivul său de recepție de fișiere și software care conțin Serviciul. În special, Furnizorul nu este responsabil pentru posibila transmitere a unui virus prin intermediul Serviciului său.

Furnizorul nu este responsabil pentru utilizarea frauduloasă a mijloacelor sale de diseminare și își declină orice răspundere în caz de intruziune în sistemele sale informatice și furt de date, fiind înțeles că Furnizorul pune în aplicare mijloacele utile pentru a preveni astfel de intruziuni ilegale.

4.3. Actualizare

În ciuda eforturilor sale de a asigura acuratețea informațiilor și / sau documentelor de pe Serviciu, Furnizorul își declină orice răspundere de orice natură, în caz de inexactitate sau eșecul actualizării informațiilor și / sau a unui document prezent pe Serviciu.

4.4. Daune

În limitele prevăzute de lege, Furnizorul nu va fi tras la răspundere pentru daunele suferite de Utilizator legate de un caz de forță majoră sau legate de orice prejudiciu comercial, pierderea mărcii, probleme comerciale sau orice alte daune speciale, fortuite sau indirecte care decurg din sau în legătură cu Serviciul sau cu acești Termeni și Condiții generale de utilizare.

5. Responsabilitatea utilizatorului cu privire la furnizor

5.1. Conținutul utilizatorului

În publicarea informațiilor și a conținutului, cum ar fi fotografii, documente, comentarii sau feedback despre Serviciu, fiecare își aduce astfel contribuția la dialog și la funcționarea Serviciului Furnizorului.

Pentru ca acest dialog să aibă loc în mod corespunzător și pentru ca serviciul să fie eficient, fiecare utilizator se angajează să respecte toți acești Termeni și condiții generale de utilizare și reglementările legale aplicabile.

5.2. Responsabilitatea pentru conținut

Utilizatorul recunoaște astfel că este singurul responsabil pentru conținutul pe care îl postează online sau prin corespondenţă, pentru toate consecințele care pot apărea din contribuțiile sale, pentru orice încălcare a obligațiilor sale în temeiul dispozițiilor sau notificări legale aplicabile acestui Serviciu și pentru toate consecințele unei astfel de încălcări.

5.3. Informații furnizate

Informațiile furnizate de Utilizator nu pot:

◦ să fie false, inexacte sau înșelătoare (trebuie, prin urmare, să fie cât mai adevărate și verificate posibil);
◦ să fie defăimătoare, amenințătoare sau dăunătoare;
◦ să fie obscene (pornografie, pedofilie), împotriva ordinii publice și a moralității;
◦ să implice atacuri sau insinuări bazate pe rasă, credințe sau absența acestora, origini etnice, sex sau orientare sexuală;
◦ să conțină viruși, troieni sau orice alt program de calculator al cărui scop este să submineze, să intercepteze sau să extragă din sistem date sau informații personale;
◦ să încalce drepturile terților, precum drepturile de proprietate intelectuală, dreptul la protecția vieții private și a datelor personale etc.

Prin urmare, Utilizatorul trebuie să se asigure că orice informație și / sau document de la o terță parte, incluse în informațiile pe care le furnizează, sunt utilizate cu autorizarea expresă prealabilă a terței părți în cauză.

Atunci când utilizatorul pune online conținut protejat de proprietatea intelectuală (fotografie, text, desen etc.), acesta se angajează să verifice în prealabil dacă titularul drepturilor este de acord cu acesta. În plus, atunci când conținutul pus online este o fotografie care reprezintă o persoană identificată sau identificabilă, Utilizatorul se angajează să verifice în prealabil dacă aceasta din urmă și-a exprimat acordul, chiar dacă Utilizatorul este și autorul fotografiei respective.

5.4. Despăgubire

Utilizatorul garantează și va despăgubi Furnizorul pentru orice reclamație și / sau procedură inițiată de o terță parte, în orice formă și natură, care poate fi atașată direct sau indirect la informațiile furnizate și la alt conținut distribuit sau care ar putea rezulta din comportamentul utilizatorului contrar la acești Termeni și condiții generale de utilizare.

În acest sens, Utilizatorul va suporta integral daunele și dobânzile la care ar putea fi condamnat Furnizorul, precum și costurile legale și onorariile suportate de Furnizor. Furnizorul de servicii se obligă să informeze Utilizatorul cât mai curând posibil despre o astfel de acțiune în justiție.

Furnizorul își rezervă dreptul, la alegerea și cheltuiala sa, de a participa la apărarea și / sau soluționarea amiabilă a unei creanțe sau de a-și asuma doar apărarea și controlul procedurii, fără a elibera Utilizatorul de obligațiile sale de a plăti daune-interese. Utilizatorul nu poate accepta în niciun caz o soluție amiabilă care să pună sub semnul întrebării responsabilitatea Furnizorului sau să o împiedice cu orice obligație, fără acordul prealabil al Furnizorului.

5.5. Retragerea / modificarea conținutului

Furnizorul își rezervă dreptul, la discreția sa, de a retrage fără notificare prealabilă informațiile furnizate de un Utilizator și considerate dăunătoare, inexacte, înșelătoare, inadecvate sau neconforme cu prevederile Termenilor și Condițiilor Generale de Utilizare sau ale Politicii de confidențialitate sau legile în vigoare.

6. Hiperlinkuri către alte servicii

Serviciul poate îndruma utilizatorii către alte servicii asupra cărora nu are control nici din punct de vedere tehnic, nici în ceea ce privește conținutul lor. Existența unui hyperlink către un alt serviciu nu constituie o validare a acestui serviciu sau a conținutului acestuia.

Prin urmare, Furnizorul nu poate oferi nicio garanție cu privire la integritatea sau acuratețea conținutului acestor servicii terțe, în afară de disponibilitatea acestora.

Furnizorul își declină orice responsabilitate pentru daunele directe sau indirecte rezultate din consultarea sau utilizarea serviciilor web la care se referă Serviciul sau informațiile publicate pe aceste servicii. De asemenea, își declină orice responsabilitate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe aceste servicii.

Furnizorul invită utilizatorul să afle despre Termenii și condițiile generale de utilizare și politica de confidențialitate a acestor servicii de internet.

7. Drepturi de proprietate intelectuală

7.1. Furnizor de proprietate intelectuală

Furnizorul acordă Utilizatorului doar un drept gratuit, personal, neexclusiv și netransferabil de acces și utilizare a Serviciului, sub rezerva acestor Termeni și Condiții generale de utilizare.

Utilizatorul este astfel autorizat să utilizeze conținutul Serviciului pentru informațiile sale personale, ca sursă de informații sau colectare de date.

Serviciul (considerat ca un întreg inseparabil) și diferitele caracteristici conținute în Serviciu (cum ar fi texte, fotografii, cataloage, machete de pagini, mărci comerciale, sigle, ilustrații, software specific, videoclipuri) sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală deținute de Furnizor sau licențiatorii săi. După caz, au fost autorizați pentru publicare, diseminare sau dreptul de utilizare dobândit de la acești terți.

Sigla, denumirea produselor, serviciilor sau numele companiilor menționate în acest serviciu sunt susceptibile de a constitui mărci comerciale, nume comerciale și nume de companii ale deținătorilor de titluri respective. Utilizatorul se angajează în mod expres să respecte aceste drepturi de proprietate intelectuală.

Sub rezerva excepțiilor prevăzute de lege, această listă nefiind exhaustivă, Utilizatorul nu trebuie: să modifice, să copieze, să distribuie, să transmită, să distribuie, să publice, să licențieze, să transfere, să vândă, să reproducă sau să fi reprodus o parte sau o parte a informațiilor, software-ului, produsele sau serviciile obținute din Serviciu, temporar sau permanent, prin orice metodă, cunoscută sau necunoscută, pe orice suport, fără acordul prealabil scris al Furnizorului. Nerespectarea acestei interdicții constituie o încălcare care poate duce la răspunderea civilă și penală a persoanei vinovate.

Hiperlinkurile către Serviciu sunt tolerate cu condiția să se refere la pagina de pornire și să nu conțină observații denigratoare sau defăimătoare referitoare la Serviciu.

7.2. Drepturile de proprietate intelectuală ale utilizatorului

Pentru conținutul protejat de drepturile de proprietate intelectuală al căror titular poate fi Utilizatorul, acesta acordă Furnizorului o licență neexclusivă, transferabilă, sub-licențiată, fără drepturi de autor și la nivel mondial pentru utilizare, reproducere, modificare, traducere, distribuire, adaptare și comunicare acestor conținuturi publicate pe Serviciu sau trimise prin poștă electronică. Această licență se aplică pe toată durata legală a drepturilor de autor.

În cazul contribuției Utilizatorului (mărturie, sfat, recomandare, opinie etc.), această licență va permite, de asemenea, Furnizorului să publice mărturia sau sfatul (sau orice altă formă de contribuţie) Utilizatorului asupra întregului Serviciu sau a anumitor Utilizatori care ar putea avea un anumit interes în acesta. De asemenea, îi va permite să le modifice sau să le elimine atunci când este necesar în contextul administrării Serviciului. Această licență include drepturile morale pe care Utilizatorul le-ar putea deține și la care renunță, cu excepția cazului în care poate demonstra că modificarea în cauză îi dăunează onoarei sau reputației.

8. Confidențialitate și respect

Utilizatorul este de acord să trateze ca strict confidențial și să nu transmită unor terțe părţi informații, imagini sau alt conținut care rezultă dintr-o activitate legată de Furnizor.

Utilizatorului i se interzice, de asemenea, să utilizeze informațiile obținute de la Serviciu pentru a maltrata, hărțui sau răni o altă persoană sau pentru a contacta, promova, solicita sau vinde informațiile referitoare la această persoană, fără consimţământul prealabil scris.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizatorul este trimis la politica de confidențialitate.

10. Dispoziții diverse

10.1. Modificarea Termenilor și condițiilor generale de utilizare

Termenii și condițiile generale de utilizare pot fi modificate de către Furnizor în orice moment, fără notificare prealabilă, în conformitate cu modificările aduse Serviciului, sau modificările legislației sau din orice alt motiv legitim.

În cazul particular al unei adaptări necesare a Serviciului pentru a reflecta modificările legislative, Furnizorul va face tot posibilul pentru a efectua aceste adaptări cât mai repede posibil. În această perioadă, Utilizatorii serviciului recunosc că Furnizorul nu va fi tras la răspundere pentru neajunsurile temporare de conformitate.

Noii termeni și condiții generale de utilizare vor fi puse în linie cu data modificării și aplicabile imediat tuturor utilizatorilor.

Versiunea Termenilor și Condițiilor Generale de Utilizare care este obligatorie pentru părți este disponibilă permanent pe Serviciu.

Utilizatorii se angajează să se țină la curent cu astfel de modificări consultând în mod regulat pagina Serviciului care afișează Termenii și condițiile generale de utilizare.

10.2. Acord privind dovada

Furnizorul și Utilizatorul sunt de acord că pot efectua schimbul de informații necesare Serviciului prin mijloace electronice. Se presupune că orice comunicare electronică între părți are aceeași forță probantă ca și comunicarea pe suport de hârtie. Folosirea de către utilizatori a numelui de utilizator va da dreptul Serviciului să înțeleagă că utilizatorul însuși este cel care folosește Serviciul.

O copie pe hârtie a Termenilor și condițiilor generale de utilizare și a oricărui avertisment transmis în formă electronică va fi acceptată în orice procedură legală sau administrativă asociată acestei relații contractuale, în același mod și în aceleași condiții ca și alte documente și înregistrări comerciale create și stocate sub formă de copii.

10.3. Divizibilitate

Dacă una sau mai multe clauze din Termenii și condițiile generale de utilizare ar fi declarate nule, invalide, ilegale sau inaplicabile în conformitate cu legea aplicabilă, o astfel de situație nu va afecta valabilitatea clauzelor rămase. Clauza nulă, invalidă, ilegală sau inaplicabilă va fi înlocuită retroactiv cu o clauză valabilă și aplicabilă al cărei conținut este cât se poate de similar cu cel din clauza inițială.

10.4. Întregul acord

Acești Termeni și condiții generale de utilizare, politica de confidențialitate și Termenii și condițiile generale de vânzare constituie integralitatea acordurilor dintre Utilizator și Furnizor cu privire la accesul și utilizarea Serviciului și anulează și înlocuiesc toate comunicările anterioare, oferte, propuneri sau corespondență, fie verbală, fie scrisă între Utilizator și Furnizor.

10.5. Forță majoră

Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare, niciuna dintre părți nu va fi trasă la răspundere pentru întârzierea în executarea sau neexecutarea obligațiilor care rezultă din evenimente de forță majoră (cum ar fi greve, războaie, cutremure, dezastre de orice fel, direct sau indirect efectele exploziilor, incendiilor, condițiilor de căldură extremă, inundații sau orice alt caz de forță majoră externă, imprevizibilă și irezistibilă, așa cum conceptul este definit de legislația română).

10.6. Relații

Acești Termeni și condiții generale de utilizare nu pot fi, în niciun caz, considerați ca un parteneriat, asociere în participație sau orice altă asociație între părți și niciuna dintre părți nu poate fi considerată agentul sau angajatul celeilalte.

În cazul unei dispute între Utilizatorii Serviciului sau între Utilizatori și o terță parte, Furnizorul nu are obligația de a se implica. Utilizatorul va elibera Furnizorul, directorii săi, angajații și ceilalți membri de orice proceduri cunoscute sau necunoscute, daune și interese de orice natură cu privire la astfel de conflicte.

10.7. Notificare

Toate comunicările sau notificările către Utilizator vor fi valabile dacă sunt adresate la adresa de e-mail pe care a furnizat-o, chiar dacă nu este validă.

10.8. Legea aplicabilă și jurisdicția instanței

Termenii și condițiile generale de utilizare sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română.

Orice litigii legate de utilizarea acestui Serviciu și validitatea, interpretarea, executarea sau neexecutarea acestor Termeni și Condiții Generale de utilizare vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor române, din Timișoara, și aceasta pentru toate tipurile de procedură.